Bij de Jong Houtbouw en tuinen kunt u ook terecht voor grondwerk! Van klein tot groot, wij regelen het! Het uitgraven of ophogen van een terrein, zodat er wegen of andere constructies kunnen worden aangelegd, wordt grondverzet genoemd. Grondverzet wordt uitgevoerd om een terrein bouwrijp te maken. Het is een klus die grote nauwkeurigheid vereist.